ಸಂಗಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡಾನೆಗಳ ವಿರಹವೇದನೆ…

0

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.ಇದು ಕೇಳೊಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು,ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಾನೆಗಳಿವೆ.

ದುಬಾರೆ,ಸಕ್ತೇಬೈಲ್,ಮುತ್ತಿಗೋಡು,ರಾಂಪುರದಂಥ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾತನೆ ಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.ದುಬಾರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ 30 ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ 28 ಗಂಡಾನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಕೇವಲ 2.ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 79 ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಕೇವಲ 24.ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆಯಂತೆ.ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವುತ-ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.ಗಂಡಾನೆಗಳ ವಿರಹ ವೇದನೆ ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಪೀಕಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

Spread the love
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Flash News