Browsing Tag

COSTLYWORLD

TRANSPORT WORKERS “UNIFORM RATE” CONTROVERSY..!?ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ “ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್…

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ದರದಿಂದ 2 ಜತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇರಲಿ,  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಜತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಬರೊಲ್ಲ.2 ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಶರ್ಟ್ ಖಾಕಿ ಸೂಟಿಂಗ್ಸ್( ಒಟ್ಟು 5.6 ಮೀಟರ್ ನಂತೆ)ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು 742 ರೂ.ನೀಲಿ ಸೂಟಿಂಗ್ಸ್  ಗೆ…
Flash News