Browsing Tag

divisionalcontroller

The officer Picked up the baton on the Driver: “ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ”ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ,…

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ತಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೈಯ್ದಾಡುವ ವೆಂಕಟೇಶ್,ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದ್ಹೋಗಿ “ಸೂ…. ಮಗನೇ ಎಲ್ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೆ..ಕೆರೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೀತಿನಿ ನೋಡು..ಇವ್ನ್ ನೋಡುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ..ನಾಟ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದಿರಾ..ಜಾಫರ್ ಕರೀರಿ..ಲೇ ಜಾಫರ್..ಲೇ ಜಾಫರ್..ಆ ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅನ್ರಿ..ಹೇ…
Flash News