Browsing Tag

insultfrommaratis

KARNATAKA BUNDH:VATAAL NAGARAJ AIDS ASSAULTS SHIVAKUMAR NAIK:ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು ವಾಟಾಳ್ ಗೆ…

ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ..ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆಯಾದರೆ,ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕಾವಲುಗಾರರಂತೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುವ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು “ಓರಾಟ”ಗಾರರಿಗೆ ಬಾವುಟದ ಮಹತ್ವ…
Flash News