Browsing Tag

#kannadaflashnews #akashavani #all #india #radio #history #read #full

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆಯೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ..?

" ಆಕಾಶವಾಣಿ" ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಮದ್ರಾಸು, ಮತ್ತು ತಿರುಚಿನಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು.
Flash News