Browsing Tag

misbehave

ASSAULT ATTEMPT ON DRIVER BY DEPO MANAGER: ಡ್ರೈವರ್ಸ್-ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸೂ..ಮಕ್ಳ ಅಂಥಾ…

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೈಯ್ದರೋ..ಹೊಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೋ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,ಆದ್ರೆ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡ್ರೈವರ್ಸ್-ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೋಡುವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ…

The officer Picked up the baton on the Driver: “ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ”ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ,…

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ತಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೈಯ್ದಾಡುವ ವೆಂಕಟೇಶ್,ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದ್ಹೋಗಿ “ಸೂ…. ಮಗನೇ ಎಲ್ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೆ..ಕೆರೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೀತಿನಿ ನೋಡು..ಇವ್ನ್ ನೋಡುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ..ನಾಟ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದಿರಾ..ಜಾಫರ್ ಕರೀರಿ..ಲೇ ಜಾಫರ್..ಲೇ ಜಾಫರ್..ಆ ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅನ್ರಿ..ಹೇ…
Flash News