Browsing Tag

PANDAMICPERIOD

BUMPER MEDICAL BENIFIT TO MLC.S BUT WHY NOT FOR COMMON MAN: “ಕೊರೊನಾ ಟೈಮ್” ನಲ್ಲೂ MLC…

ಕೊರೊನಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ತಾವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅದರ…
Flash News